แจ้งให้เปลี่ยน url ไปสู่เว็บใหม่

สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ แจ้งให้เปลี่ยน url ไปสู่เว็บใหม่คือ 1trader.com
ให้ทำการลงทะเบียนใหม่ โดยใช้อีเมล์เดิมเท่านั้น
หลังจากนั้นระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลเดิมของท่านเข้าสู่โปรไฟล์โดยอัติโนมัติ ขอบคุณทุกท่านครับ